Belediye ve tapu-kadastro ile ilgili projelerinizin takibini ve kontrolünü sürece hakim tecrübeli ekibimiz tarafından yapılmaktadır.

Bunlar arasında;

  • Plankote
  • Yola terk
  • Bina, parsel veya köşe noktası aplikasyonu ve kot kesit rölevesi
  • Parsellerin ayrıştırılması veya birleştirilmesi
  • Kadastral sınırların tespiti ve kullanım haritalarının yapımı
  • Mülkiyet ihlallerine yönelik ölçümler
  • Aplikasyon krokisi temini ve uygulamaları yer almaktadır.

 

Hazır mısın? Yeni Bir Proje Başlat!